Έχουμε και δευτεράκια!

Sorry που δεν ανέβαζα τίποτα. Έχω κολλήσει με το Quotev.  Γράφω κάτι καινούριες stories. Μπορείτε να τις διαβάσετε here! Επίσης είμαι συνέχεια tired μετά το σχολείο. Γιατί μιλάω μισά Engilsh μισά Greek? Επειδή συνήθισα να γράφω English! Τέλος πάντων… Α […]